Nước Hoa Charme Perfume

Good Charme Pink Girl như một bản tình ca dа diết nhưng không hề ủy mị

Good Charme Pink Girl như một bản tình ca dа diết nhưng không hề ủy mị

  Dung tích: 50 ml
Hương đầu: Hoa Lê
Hương giữa: Hoa Nhài, Cây Dành Dành
Hương cuối: Đường Nâu, Hoắc Hương
Nhóm hương: Floral
Độ toả hương: Rất xa – Toả hương trong vòng báп kính trên 2 mét
Độ lưu hương: Lâu – 7 giờ đến 12 giờ.

Good Charme Pink Girl như một bản tình ca dа diết nhưng không hề ủy mị

Good Charme Pink Girl như một bản tình ca dа diết nhưng không hề ủy mị

Good Charme Pink Girl như một bản tình ca dа diết nhưng không hề ủy mị


Bài viết liên quan