Tổng hợp mỹ phẩm

Kích này nó thơm muốn xỉu luôn Kích trắng alpha abutin nicos

Kích này nó thơm muốn xỉu luôn  Kích trắng alpha abutin nicos

7- 10 là trắng rõ ( đặc biệt khử da thâm – da vàng ) 
Da đen , da thâm từ nặng đến nhẹ 1 chai thôi bao hết….
Đây là 100% hoàn toàn kích nguyên si đậm đặc , không pha bất  cứ gì thêm nên về độ trắng là chưa ai địch qua nỗi đâu nhe.

Kích này nó thơm muốn xỉu luôn  Kích trắng alpha abutin nicos

Kích này nó thơm muốn xỉu luôn  Kích trắng alpha abutin nicos


Bài viết liên quan