Tổng hợp mỹ phẩm

Lavila Victory là một ѕảп ρһẩm nước hoa cao cấp của Lavila

Lavila Victory là một ѕảп ρһẩm nước hoa cao cấp của Lavila

  Tầng hương đầu : Quả lê, Cam Bergamot, Hoa tử linh lan
Tầng hương giữa : Hoa cam, Hoa nhài, Hoa nhài Sambac, Hoa diên vĩ
Tầng hương cuối : Hộ phách, Xạ Hương, Hương Vani, Ngựa bồ đề
Độ lưu hương:
Xịt trên Ԁа: 8 tiếng
Xịt trên quần áo: 12 tiếng

Lavila Victory là một ѕảп ρһẩm nước hoa cao cấp của Lavila

Lavila Victory là một ѕảп ρһẩm nước hoa cao cấp của Lavila

Lavila Victory là một ѕảп ρһẩm nước hoa cao cấp của Lavila

Lavila Victory là một ѕảп ρһẩm nước hoa cao cấp của Lavila


Bài viết liên quan