ViJully Cosmetics

Muối tẩy tế bào chết da đầu Vijully phiên bản đặc biệt lưu giữ hương thơm tinh tế trên từng sợi tóc

Muối tẩy tế bào chết da đầu Vijully phiên bản đặc biệt lưu giữ hương thơm tinh tế trên từng sợi tóc

  Với phiên bản đặc biệt dành cho tóc tẩy nhuộm, được bổ sung thêm 4 Tinh chất Dầu Thực Vật mang lại độ ẩm, cho chân tóc và da đầu sau khi sử dụng.
Muối tẩy tế bào chết da đầu VI JULLY phiên bản đặc biệt lưu giữ hương thơm tinh tế trên từng sợi tóc. Sạch sâu – bóng mượt với khoảnh khắc tươi mới kéo dài. 
Nhiều khách hàng đã thử và tin dùng, còn bạn thì sao ?

Muối tẩy tế bào chết da đầu Vijully phiên bản đặc biệt lưu giữ hương thơm tinh tế trên từng sợi tóc

Muối tẩy tế bào chết da đầu Vijully phiên bản đặc biệt lưu giữ hương thơm tinh tế trên từng sợi tóc

Muối tẩy tế bào chết da đầu Vijully phiên bản đặc biệt lưu giữ hương thơm tinh tế trên từng sợi tóc


Bài viết liên quan