Nước hoa tổng hợp

Nước Hoa Nam Lavila Cool Water 100ml

Nước Hoa Nam Lavila Cool Water 100ml

Nước Hoa Nam Lavila Cool Water 100ml
Hương đầu: Cam Bergamot, Chanh, Nhục đậu khấu.
Hương giữa: Hương biển, Hoa oải hương, Hoa tử linh lan.
Hương cuối: Cỏ hương bài, Hương gỗ quý, Hương rầu, Xạ hương.
Phong cách: Nam tính, Tươι mát, Lôi cuốn
Độ lưu hương: Lâu, từ 8-12 tiếng
Độ tỏa hương: Xa – Tỏa hương trong báп kính 2 mét
Thời điểm khuyên dùng: Ngày, Đêm, Xuân, Hạ, Đông, Thu.

Nước Hoa Nam Lavila Cool Water 100ml

Nước Hoa Nam Lavila Cool Water 100ml

Nước Hoa Nam Lavila Cool Water 100ml

Nước Hoa Nam Lavila Cool Water 100ml


Bài viết liên quan