Nước Hoa Lua Perfume

Nước Hoa Nam Rome 50ml Lua Perfume

Nước Hoa Nam Rome 50ml Lua Perfume

  Những người yêu “mùi gỗ” thường có xu hướng ổn định, trầm tính. Thường ít bạn bè và không tiếp xúc với nhiều người. Nhưng một khi đã thân quen, mọi người sẽ luôn luôn bị cuốn hút bởi sự thông minh và ấm áp của bạn.

Nước Hoa Nam Rome 50ml Lua Perfume

Nước Hoa Nam Rome 50ml Lua Perfume

Nước Hoa Nam Rome 50ml Lua Perfume


Bài viết liên quan