Mỹ Phẩm Phương Anh

Thoạt nhìn tưởng bọt bình thường Xài rồi mới biết bẩn bụi ùn ùn đẩy ra

Thoạt nhìn  tưởng bọt bình thường Xài rồi mới biết bẩn bụi ùn ùn đẩy ra

✨ Hướng dẫn SD Detox Hiệu quả : 
B1 : để da khô thoa thẳng chất detox lên mặt 
B2 : Massage cho chất detox tan ra thẩm thấu vào mặt 
B3 : Đợi cho thải độc và bọt sủi tan hết trên mặt 
B4 : Sau khi bọt tan sạch thoa 1 lượng nước vừa phải lên và tiếp tục massage 5 phút. 
B5 : Rửa sạch lại với nước hoàn toàn. Acosmetics.

Thoạt nhìn  tưởng bọt bình thường Xài rồi mới biết bẩn bụi ùn ùn đẩy ra

Thoạt nhìn  tưởng bọt bình thường Xài rồi mới biết bẩn bụi ùn ùn đẩy ra

Thoạt nhìn  tưởng bọt bình thường Xài rồi mới biết bẩn bụi ùn ùn đẩy ra


Bài viết liên quan