Nước Hoa Charme Perfume

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

   Các người đẹp đã có cơ hội khám phá một hành trình nghệ thuật đầy thú vị thông qua khứu giác và thị giác; cùng chia sẻ về những nốt hương đẹp tại Charme. Buổi Workshop đã trở thành một thế giới HƯƠNG và HOA tuyệt diệu.

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ

TOP 10 MISS GRAND INTERNATIONAL đến thăm TRỤ SỞ CHARME PERFUME không chỉ là một cuộc gặp gỡ


Bài viết liên quan